Energie besparen

Energie besparen: hoe gaan we dit doen?

De focus ligt op het daadwerkelijk in beweging krijgen van inwoners, instellingen en bedrijven om maximaal energieverbruik en CO2–uitstoot te besparen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de betrokken doelgroepen en andere stakeholders. Er wordt een regionaal energiebesparingsplan opgesteld, voor iedere doelgroep op maat. We gaan daarnaast de toepassing van kleinschalige opwek maximaal bevorderen als onderdeel van onze aanpak voor besparing. 

De aanpakken voor besparing moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • technisch mogelijk,
  • financieel haalbaar en
  • maatschappelijk acceptabel.

Momenteel verbruikt de Metropoolregio Eindhoven 14,25 TWh per jaar aan energie, waarvan 5,33 TWh door woningen, 3,08 TWh door utiliteitsgebouwen, 4,31 TWh door de industrie en 1,53 TWh door de landbouw.

Cookie-instellingen