Programmalijn warmte

In Metropoolregio Eindhoven willen we iedereen – inwoners én bedrijven – toegang geven tot betaalbare, duurzame warmte. Om dat te bereiken moeten we samen een warmtetransitie maken. De gemeenten staan hiervoor aan het roer. Via het warmteprogramma wijzen zij wijken aan die aan de slag gaan met aardgasvrij wonen. Voor het maken van een warmteprogramma is informatie nodig, heel veel informatie. Met onze programmalijn koppelen we de beschikbare informatie over warmtebronnen aan de warmtevraag van onze regio. 

Projecten

Als programmalijn onderzoeken we diverse duurzame warmtebronnen en mogelijkheden. Dit zijn een aantal mogelijkheden:

  • Coalition of the Willing Groen Gas
  • Community of Practice Warmtenetten
  • Geothermie 
  • Verduurzamen VvE-gebouwen
  • Ondersteunen buurtaanpak

Resultaten en ambities

Voor diverse duurzame warmtebronnen zijn werkgroepen geformeerd om de kansen te onderzoeken voor onze regio. Daarnaast is het Position paper 'Groen Gas in de energietransitie' gereed.

Als volgende stap gaan we een hands-on afwegingskader warmtebronnen ontwikkelen voor marktconsultatie, een werkgroep Innovatieve Emissiearme Landbouw oprichten en projectopdrachten per werkgroep formuleren.

Wil je meer weten over warmte? Neem dan contact op met Peter Derksen, Procesmanager Warmte.

Adres

Metropoolregio Eindhoven
Raiffeisenstraat 18
5611 CH Eindhoven
040-259 4594

Logo

 

 

Cookie-instellingen