Grootschalige Opwek: In gesprek met bestuurlijk trekker Hetty van der Hamsvoort

14-05-2024
215 keer bekeken

Als gemeentevertegenwoordiger was wethouder Hetty van der Hamsvoort al twee jaar betrokken bij de Regionale Energiestrategie (RES) in de vorige organisatiestructuur. Met de introductie van de programmalijnen, neemt zij nu de rol van bestuurlijk trekker Grootschalige Opwek op zich.

Wij spreken Hetty over haar persoonlijke drijfveer, successen en de samenwerking met partners, inwoners en bestuurders. ‘Van oorsprong ben ik techneut’, begint de Wethouder van Gemeente Bladel. Ze studeerde bedrijfskunde gecombineerd met werktuigbouwkunde. ‘Ik vind het fascinerend om de technische aspecten achter de energietransitie te volgen en de snelheid waarmee innovaties zich ontwikkelen.’ Vernieuwend denken ziet ze ook terug bij haar collega-bestuurders. ‘Als we projecten niet op de oorspronkelijke manier kunnen uitvoeren, zoeken we naar innovatieve oplossingen. Daar zijn we in de Metropoolregio goed in!’

Bod van 2 terawattuur

Waarom koos Hetty voor de programmalijn Grootschalige Opwek? ‘Dit onderwerp vind ik het meest uitdagend, ook omdat het niet altijd heel gemakkelijk is.’ Het bod van 2 terawattuur (TWh) aan duurzame energieopwekking, is een flinke uitdaging. Hetty licht toe: ‘In Bladel dragen we hieraan bij met een windproject. We willen hier vier windmolens realiseren. Ook de andere Kempen gemeenten hebben hier een groot aandeel in. Bergeijk en Reusel-De Mierden hebben ook windmoleninitiatieven lopen.’

Elke gemeente een eigen dynamiek

Naast de reeds gerealiseerde TWh aan zon- en windenergie, is Hetty ook trots op de samenwerkingen in de regio. ‘Dankzij het RES MRE samenwerkingsverband ontstaan nieuwe contacten. Als programmalijn brengen wij bestuurders, partners en inwoners samen. Elke gemeente heeft een andere dynamiek. Het ene gebied is stedelijk, het andere meer landelijk. Soms is er een energiecoöperatie aanwezig en soms zijn er uitdagende trajecten. Maar ik zie dat alle bestuurders zich enorm inspannen om onze doelstelling te voldoen.’

Koppelkansen langs de A67

Een voorbeeld van een succesvolle samenwerking is het OER-traject rondom de Klimaatcorridor A67. Hetty legt uit: ‘Langs de A67 wekken we energie op met zonnepanelen.’ In het dorp Dalem, een kleine kern van onze gemeente, zagen inwoners koppelkansen. Ze bedachten een ‘Ecozone’ langs de A67 waar natuur en landschap zich kunnen ontwikkelen. Ook willen ze recreatieve fiets- en wandelpaden aanleggen. Onder de naam ‘De Groene Ader’ heeft het burgerinitiatief zich bij het project aangesloten. Deze ervaring kan vervolgens gedeeld worden. Hetty benadrukt: ‘Dit soort initiatieven en kansen doen zich niet alleen voor langs de A67, maar ook langs de A2 zijn vergelijkbare trajecten.’

Toekomst na 2030

De huidige focus van de programmalijn Grootschalige Opwek is het realiseren van de opgave van 2 TWh duurzame energieopwekking. Hoe ziet Hetty de toekomst? ‘Ik zou graag ook na 2030 blijven samenwerken aan de energietransitie op bestuurlijk niveau. Het ontwikkelteam werkt aan het energiesysteem van de toekomst, maar ik pleit ervoor om ook op de langere termijn samen te blijven kijken naar innovatieve ontwikkelingen op het gebied van duurzame opwekking. Innovaties volgen elkaar snel op, juist in onze regio. De programmalijn moet wat mij betreft worden voortgezet, ook na 2030!’

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Adres

Metropoolregio Eindhoven
Raiffeisenstraat 18
5611 CH Eindhoven
040-259 4594

Logo

 

 

Cookie-instellingen