JongRES in actie met drie pilotprojecten

15-05-2024
126 keer bekeken

In de Metropoolregio Eindhoven wordt hard gewerkt aan de energietransitie. Maar de groep waar al deze inzet het meeste invloed gaat hebben in de toekomst, de jongeren, zijn nog weinig betrokken. JongRES vindt dat dit anders moet en kan. Ze willen graag met drie pilotprojecten aan de slag!

JongRES is een stichting met betrokken jonge vrijwilligers die de stem van jongeren willen laten klinken in de energietransitie. Jongeren zijn de toekomst en zullen het effect van de maatregelen die we nu (niet) nemen het meeste merken. JongRES-lid Loes van Rooij legt uit:  'Wij zorgen ervoor dat jongeren in hun regio kunnen meedenken en meepraten over de duurzame leefomgeving. We zetten ons in voor een structurele betrokkenheid van jongeren in gemeentelijk, regionaal en provinciaal beleid. Zo blijft de stem van jongeren in elke laag aanwezig.'

Waar is JongRES mee bezig?

Het afgelopen jaar is JongRES druk bezig geweest om het gesprek tussen jongeren en bestuurders op gang te brengen. Loes vertelt: 'In samenwerking met Facilitating Company hebben we geprobeerd de sleutel te vinden om jongeren beter te betrekken bij duurzame vraagstukken.' In drie stappen is een dialoog opgezet bestaande uit een online verkenning, fysieke bijeenkomst en een online follow-up.

Samen brainstormen

Op 11 oktober 2023 vond er een fysieke JongRES bijeenkomst plaats. Tijdens deze avond gingen jongeren en bestuurders met elkaar in gesprek. Samen brainstormden ze over hoe jongeren beter betrokken kunnen worden om invloed uit te oefenen op hun eigen duurzame toekomst in hun eigen regio. Dat leidde tot drie pilotprojecten die JongRES nu samen met gemeenten wil opzetten. Het doel van de projecten is het gesprek tussen jongeren en bestuurders op gang brengen.

Drie pilotprojecten

1: Reizende dialoog

Het idee van de ‘reizende dialoog’ is dat wethouders reizen in het OV om het gesprek aan te gaan met jongeren gedurende de rit. Dit kan in de vorm waar de wethouder meereist met een student of in de vorm waarin de wethouder ‘alleen’ in het OV zit. Op deze manier gaan de bestuurders in gesprek met jongeren op de plekken waar ze al zijn. Een wethouder komt hierdoor in aanraking met veel verschillende jongeren en kan daardoor laagdrempelig in gesprek gaan.

2: Brainport carrousel

In de Brainport Carrousel lopen bestuurders en jongeren een dag met elkaar mee in zijn/haar functie. Hierdoor delen zij elkaars ervaringen, waardoor er een wederzijds inzicht ontstaat in de belevingswereld van een ander. Bestuurders krijgen hierdoor een beter beeld van wat jongeren meemaken en belangrijk vinden, Jongeren krijgen inzicht in wat bestuurders drijft en met welke uitdagingen zij te maken hebben.

3: De jongere ambtenaar

Op lokaal niveau wordt er een jongeren-community opgezet. De bedoeling is om een plek te creëren waar jongeren kunnen meepraten over onderwerpen uit de regio, en waar naar ze geluisterd wordt. Dit gebeurt enerzijds door gebruik te maken van de jongeren die op dit moment al bij de gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven werken en anderzijds door meer junior functies te creëren, bij bijvoorbeeld gemeenten, om zo het jongerennetwerk te vergroten. Door eerst te focussen op jongeren die bij de gemeente in dienst zijn, kom je makkelijker in aanraking met jongeren die al interesse hebben in deze onderwerpen. Deze jongeren kunnen dan ook weer nieuwe jongeren meenemen. De junior functies zullen voornamelijk gericht zijn op duurzaamheidthema’s als de energietransitie, mobiliteit, groene leefomgeving, etc. De reden hiervoor is dat dit de onderwerpen zijn die een belangrijke rol gaan spelen in de (nabije) toekomst van de jongeren. Loes benadrukt: 'Het is juist zo belangrijk dat in politieke besluitvorming over deze thema’s de stem van jongeren wordt meegenomen.'

Vervolg

Zeven gemeentes binnen de MRE hebben aangegeven dat ze interesse hebben in het doorontwikkelen van deze pilots. JongRES gaat nu met hun in gesprek om de invulling verder te bepalen en de samenwerking vorm te geven. Loes besluit: 'Natuurlijk is dit niet het enige wat JongRES onderneemt, dus mocht je goede ideeën hebben of graag met ons willen samenwerken, dan kun je ons bereiken op mre@jongresnederland.nl.'

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Adres

Metropoolregio Eindhoven
Raiffeisenstraat 18
5611 CH Eindhoven
040-259 4594

Logo

 

 

Cookie-instellingen