Proces

RES: van start naar definitief plan

Een RES is er niet zomaar. We zijn begonnen met een startnotitie. Hierin staat de basis voor het proces en de eisen waaraan onze RES moet voldoen.

Vervolgens hebben we met alle gemeenten, waterschappen en provincie hard gewerkt aan de concept-RES. Dit document is een tussenbalans: wat dragen we regionaal bij en wat gebeurt er landelijk. Deze zomer stelden de gemeenten, provincie en waterschappen de concept-RES vast. Daarbij vroegen we ook de reacties van de 21 gemeenteraden. Het Planbureau voor de Leefomgeving rekent deze tussenbalans daarna door.

De reacties en berekeningen verwerken we in de RES 1.0. Die leggen we in het voorjaar van 2021 voor aan alle gemeenteraden, de waterschappen en de provincie. Vervolgens bieden we onze RES 1.0 aan het Rijk aan.

Dit doen we nu

De concept-RES van de Metropoolregio Eindhoven is klaar. Dit is een tussenstap in het proces, waarin we als regio de koers uitzetten. 

Afgelopen zomer hebben alle 21 gemeenteraden op de concept-RES gereageerd. We hebben de concept-RES ook gedeeld met Provinciale Staten-leden en het Algemeen Bestuur van beide waterschappen. Nu de besturen de concept-RES hebben vastgesteld, hebben we de concept-RES ingediend bij het Rijk. 

Wat doen we regionaal en wat lokaal?

De RES is een regionaal samenwerkingsverband. Samen onderzoeken we de mogelijkheden om de energietransitie uit te voeren. Waar en hoe kan het beste duurzame elektriciteit, zoals wind- en zonne-energie worden opgewekt? Welke warmtebronnen zijn er in de regio, zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen? Dat bekijken we regionaal. De besluiten daarover, worden lokaal genomen. Gemeenten zijn dus zelf aan zet.

Cookie-instellingen