Uitvoering

Samenwerkings- en uitvoeringsprogramma RES

Op gemeentelijk, subregionaal en regionaal niveau werken we samen aan de uitvoering. Om hier invulling aan te geven hebben we als regio een Samenwerkings- en uitvoeringsprogramma RES opgesteld. 

In het Samenwerkings- en uitvoeringsprogramma RES hebben we de volgende uitgangspunten afgesproken:

  1. Uitvoering staat voorop, in wisselende coalities en met lokaal eigenaarschap
  2. Regionaal zorgen we voor verbinding, kennisdeling en monitoring
  3. We maken strategische afspraken op regionaal niveau waar dat van meerwaarde is

Jaarplan 2024

In het Jaarplan 2024 staan de geplande projecten voor 2024. In het nieuwe Jaarplan 2024 zijn de projecten en coalities terug te vinden die we gaan oppakken vanuit de regionale samenwerking op energietransitie. De projecten zijn onder te verdelen in vier programmalijnen:

  • Gebouwde omgeving/besparing
  • Warmte
  • Grootschalige opwek
  • Energiesysteem

Overkoepelend pakken we acties op in het kader van monitoring, kennisdeling en communicatie.

Bekijk hier het jaarplan 2024

We zorgen voor verbinding, kennisdeling en monitoring

Vanuit de regio zorgen we voor verbinding tussen de partijen betrokken bij de energietransitie in de regio. We verzamelen en verspreiden informatie en kennis. We monitoren hoe het gaat met de projecten in de uitvoering. En hoe onze voortgang in de uitvoering als geheel is. Zo inspireren we elkaar en weten we waar kennis te halen valt, waar nieuwe partners kunnen aansluiten, welke thema’s succesvol zijn en waar we misschien een tandje moeten bijschakelen.

Op een aantal thema’s maken we strategische afspraken op regionaal niveau

Van de RES 1.0 hebben we geleerd: afstemming op grotere onderwerpen met 21 gemeenten samen heeft meerwaarde. Tegelijk willen de gemeenten hun focus op de uitvoering kunnen hebben. We hebben een lijst opgesteld met  onderwerpen die prioriteit hebben voor de hele regio, waarmee de lokale uitvoering geholpen is. En waarbij een gezamenlijke aanpak of uitwerking meerwaarde heeft. Denk aan een afwegingskader voor het gebruik van bovenlokale warmtebronnen, het uitwerken van een visie op het energiesysteem van de toekomst, of de uitwerking van een handleiding lokaal eigendom van zon- en windprojecten.

Bekijk hier het document Uitgangspunten Samenwerkings- en uitvoeringsprogramma RES.

Aanpak per thema

De medewerkers van de gemeenten, provincie en waterschappen werken samen aan de inhoud van de RES. Op deze pagina’s kun je per thema lezen voor welke aanpak er is gekozen.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.