We doen het samen

De energietransitie moeten we met z'n allen voor elkaar krijgen. Ook de RES vraagt iets van iedereen. Het is dan ook belangrijk dat iedereen meewerkt. Daarom betrekken we onder meer woningcorporaties, lokale energiecoöperaties, agrariërs, brancheverenigingen, ondernemers, onderwijs, ambtenaren van gemeenten en waterschappen, volksvertegenwoordigers, de netbeheerder en inwoners (jong en oud) bij de totstandkoming van de RES. Dit noemen we participatie.

Lokaal

De participatie vindt op twee niveaus plaats: binnen afzonderlijke gemeenten en op (sub)regionaal niveau. De gemeente is verantwoordelijk voor de participatie met haar eigen inwoners en ondernemers. 

Regionaal

Op (sub)regionaal niveau organiseren we werkateliers, inloopsessies, webinars en regionale congressen over de RES. Op (sub)regionaal niveau betrekken we vier groepen bij de RES: volksvertegenwoordigers/bestuurders, stakeholders, ambtenaren en inwoners. 

Er zijn bijeenkomsten voor specifieke groepen, zoals vragenuurtjes voor volksvertegenwoordigers en inhoudelijke werkateliers voor ambtenaren en stakeholders. De bijeenkomsten vinden fysiek en digitaal plaats.

Webinars

De coronamaatregelen raken uiteraard ook het proces van de RES. Het is een stuk lastiger om er met stakeholders en gemeenteraden over te praten. Dit gebeurt nu vooral digitaal. Op 3 juni werd daarom een webinar gehouden voor volksvertegenwoordigers. U kunt dit webinar online terugkijken. Op 4 juni konden inwoners informatie krijgen en vragen stellen. Ook dit webinar kunt u online terugkijken.

Cookie-instellingen