Dit doen wij

Als Metropoolregio Eindhoven hebben we een Regionale Energiestrategie (RES) gemaakt, waarin we met elkaar ambities hebben afgesproken. We zetten volop in op energiebesparing, de realisatie van zonnevelden en windparken en een slimme inzet en verdeling van warmtebronnen in onze regio. Ook werken we aan een robuust en betrouwbaar energiesysteem.

Programmalijnen

Onze projecten zijn te verdelen in vier programmalijnen. Bekijk hier de aanpak per programmalijn.

 


Regionale Energiestrategie (RES) 1.0

De RES is onze visie en strategie voor de lange termijn.

Bekijk hier de RES 1.0


Samenwerkings- en uitvoeringsprogramma RES

We werken op gemeentelijk, subregionaal en regionaal niveau samen aan de uitvoering. We hebben een meerjaarlijks Samenwerkings- en Uitvoeringsprogramma RES (S&UP) opgesteld waarin projecten zijn opgenomen per thema.

Bekijk het Samenwerkings- en uitvoeringsprogramma RES


Jaarplan 2024

In het Jaarplan 2024 staan de geplande projecten voor 2024. De projecten zijn onder te verdelen in vier programmalijnen. Overkoepelend pakken we acties op in het kader van monitoring, kennisdeling en communicatie.

Bekijk het jaarplan 2024

 

RES Voortgangsrapportage

Jaarlijks stellen we een Voortgangsrapportage op.

Bekijk de voortgangsrapportage 2023

 

Adres

Metropoolregio Eindhoven
Raiffeisenstraat 18
5611 CH Eindhoven
040-259 4594

Logo

 

 

Cookie-instellingen