RES 1.0

De RES MRE 1.0 is eind 2021 vastgesteld door alle gemeenteraden, de AB’s van de twee waterschappen en Gedeputeerde Staten.

 

In de RES hebben we ambities afgesproken om de energietransitie te realiseren. We zetten volop in op energiebesparing, de realisatie van zonnevelden en windparken en een slimme inzet en verdeling van warmtebronnen in onze regio. Ook werken we aan een robuust en betrouwbaar energiesysteem.

Bekijk de RES 1.0 (publieksversie)

Bekijk de RES 1.0 (volledig)
 

Bijlagen RES 1.0

1.1 Leidende principes en afwegingskader 2.1 Resultaten Internetconsultatie 2.2 Financiële participatie en lokaal eigendom 2.3 Rapportage Energie Community MRE
3.1 Besparing Wonen 3.2 Besparing Bedrijven 3.3 Besparing Maatschappelijk Vastgoed 4.1 Regionale Structuur Warmte
5.1 No-Regretmaatregelen 5.2 PlanMER RES Metropoolregio Eindhoven 5.3 Nota van Beantwoording planMER 6.1 Netimpactrapportage
7.1  Reacties van gemeenten 7.2 Reacties van overige overheden 7.3 Reacties van stakeholders  

Afbeeldingen

Registreren

Adres

Metropoolregio Eindhoven
Raiffeisenstraat 18
5611 CH Eindhoven
040-259 4594

Logo

 

 

Cookie-instellingen