Samen aan de slag met de energietransitie op bedrijventerreinen

27-09-2022
1592 keer bekeken

Hoe kunnen we bedrijven helpen in onze regio te anticiperen op veranderingen in het netwerk en op de energiemarkt? Op 22 september kwamen overheden, ontwikkelende partijen en innovatieve ondernemers uit de hele regio bijeen om te kijken wat er al wél lukt en hoe we dit als regio kunnen aanpakken.

In juni werd duidelijk dat er harde grenzen zijn aan het elektriciteitsnetwerk in Noord-Brabant en Limburg. Geen enkel bedrijf of zonnepark kan -vooralsnog- een nieuwe aansluiting krijgen op het net. De oplossingen zijn in zicht. Het Rijk gaat aan de slag met nieuwe wetgeving, netbeheerders zoeken naar wat er wél kan, overheden houden de ruimtelijke plannen tegen het licht. En tal van innovaties geven hoop. Maar alle radertjes grijpen nog niet in elkaar. Daarom nam de RES van de Metropoolregio Eindhoven en Brainport Development het initiatief tot deze bijeenkomst. Samen met Provincie Noord-Brabant, VNO-NCW Co-Creatie, Brabantse Ontwikkelmaatschappij en Enexis gingen alle stakeholders om de tafel om te kijken waar ze elkaar kunnen versterken. Want de energietransitie, die maak je samen.

Alles op tafel

Tijdens deze middag werden alle puzzelstukken op tafel gelegd. Programmamanager Remy Meijers blikt terug. ‘Een 5-uur durende sessie klinkt lang, maar door alle presentaties, kennisdeling en interactie van hoog niveau vloog de middag voorbij. Van macro-niveau (hoe zorgen we er landelijk voor dat er geen netcongestie meer optreedt) tot micro-niveau (slimme oplossingen voor een individueel bedrijf om de afgenomen stroom van ruis te ontdoen), alles werd besproken. Het doel was om ons regionale netwerk op dit thema te versterken, verbreden en vergoten. Dat is zeer goed gelukt.’

Samen de puzzel leggen

Het toverwoord dat in alle sessies naar voren kwam was: SAMEN. Remy legt uit: ‘Zonder samenwerking, zonder samen optrekken en kennis delen gaat de energietransitie van bedrijventerreinen niet lukken. Iedere partij houdt een puzzelstukje in handen, we hebben elkaar nodig. Uiteraard is flexibilisering in een groot, en grotendeels nog onbekend, proces ook cruciaal. Net als pragmatische zaken zoals aanpassing van wet- en regelgeving. Maar samen komen we verder dan alleen. En aangezien we nog een lange weg te gaan hebben, is het goed dat we er met z’n allen de schouders onder zetten!’

Vervolgstappen

De komende periode worden alle nieuwe inzichten en connecties gebundeld. Samen met alle betrokkenen bepalen we wat de volgende stappen zullen zijn, maar een vervolg komt er zeker! 

Presentaties

Wie de presentaties wil (na)lezen, vindt deze hieronder.

1. Johan van Krieken - Enexis
2-1 Geri Wijnen - VNO-NCW Co-Creatie - Parkmanagement Nieuwe Stijl
2-2 Stefan Ruizendaal - Provincie - Laden voor logistiek
3-1 Michiel Geurds - Bilfinger Tebodin - Energielandschap De Kempen
3-2 Jorlan Peeters - HyTEPS Brainport
3-3 Joan Ummels - Gemeente Eindhoven - Flight Forum en Park Forum
3-4 Martijn van Helmond - Kuijpers B.V.
3-5 Sander Drissen - Scholt Energy
4-1 Jack Wasser - BOM
4-2 Ben Voorhorst

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Adres

Metropoolregio Eindhoven
Raiffeisenstraat 18
5611 CH Eindhoven
040-259 4594

Logo

 

 

Cookie-instellingen