Met Manifest Klimaatcorridor A67 van saaie snelweg naar een groene belevenis

13-01-2023
2176 keer bekeken

Wat begon als een innovatief idee van voormalig wethouder Toon Bosmans van gemeente Heeze-Leende, is nu een A67 breed traject voor de Metropoolregio Eindhoven geworden! We spraken beleidsadviseur Michiel Hendrikx over de plannen en wat we hiervan terug gaan zien in het landschap.

Toen de Regionale Energiestrategie (RES) kwam, ging het in gemeente Heeze-Leende al snel over grootschalige opwek. Michiel legt uit: ‘Onze toenmalige wethouder Toon Bosmans had destijds al het idee om energie op te wekken rondom snelwegen. Die ontsieren immers toch al ons mooie landschap.’ Dat leidde tot zoekgebieden voor opwekking van zon- en windenergie in de buurt van snelwegen zoals de A67. Het idee van voormalig wethouder Toon Bosmans is omarmd door huidig wethouder Maaike van Breugel. Met als resultaat: ondertekening van het Manifest Klimaatcorridor A67. ‘Met het Manifest Klimaatcorridor A67, gaan we samen met tien omliggende gemeenten invulling geven aan de RES.’

Samen sterk
Wat is het manifest precies? ‘Simpel, het zijn tien gemeenten die naar elkaar hebben uitgesproken: wij gaan samen het gebied rondom de A67 onderzoeken. Samen gaan we bestuderen hoe we deze zo goed mogelijk kunnen invullen. Daarbij kijken we naar alle uitdagingen op het gebied van energie, mobiliteit, natuur, landschap, klimaat en biodiversiteit met als doel om de beschikbare ruimte zo goed mogelijk te benutten. Het is een grote uitdaging, want het totale traject beslaat een flink aantal kilometers. Net als bij de RES denken de gemeenten samen na over de invulling, maar staat iedere gemeente afzonderlijk aan het roer.’

Anderzijds A67
De eerste initiatieven zijn al zichtbaar in het landschap. Via o.a. Staatsbosbeheer en KunstLoc is het project ‘Anderzijds A67’ tot stand gekomen. ‘Dit is een innovatieve groene geluidswal tussen de A67 en de Strabrechtse Heide. De wal  voorkomt geluids- en lichthinder en wekt daarnaast o.a. energie op. Als automobilist heb je het gevoel dat je door een groene regio rijdt in plaatst van op een saai stuk snelweg.’ Gemeente Geldrop-Mierlo is samen met inwoners bezig met het ontwikkelen van een verplaatsbaar geluidsscherm. ‘Handig en innovatief, want er zijn plannen om de A67 te verbreden. Zo kan dit geluidswal eenvoudig worden verplaatst om ruimte te maken voor de verbreding ’

Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER)
Naast kennisuitwisseling binnen de coalitie, vindt er ook samenwerking plaats met het project OER van Rijkswaterstaat: Opwek van Energie op Rijksgrond. Via OER en de Klimaatcorridor A67 kijken wij samen met onze stakeholders naar de locaties die geschikt zijn voor de opwekking van energie kijkend naar het landschap. Maar ook kijken wij naar welke andere invulling mogelijk is op gebied van biodiversiteit, klimaatadaptatie, mobiliteit, innovatie etc. Eigenlijk zijn het twee sporen, die nu bij elkaar komen. Een betere timing konden we niet hebben. Het OER levert input voor onze klimaatcorridor A67 en andersom.’
Ook loopt er op dit moment een traject via de TU Eindhoven met binnen- en buitenlandse studenten om te kijken welke innovatie ideeën mogelijk als invulling kunnen dienen.  

De droom: A67 als belevenis
En de toekomst? Hoe ziet die er voor Michiel uit? ‘Mijn droom is dat als je als automobilist straks over A67 rijdt en denkt: ‘Ik rijd hier over een hele speciale snelweg.’ Of je nu vanuit België of Limburg onze regio binnenkomt en denkt: ‘Dit is Brainport en dat is te zien.’ Ons doel is om als coalitie Klimaatcorridor al onze ideeën te koppelen tot een geheel waardoor het straks een ware belevenis wordt om over de A67 te rijden en bijdraagt aan de aanpak van de klimaatverandering en de gevolgen daarvan!

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Adres

Metropoolregio Eindhoven
Raiffeisenstraat 18
5611 CH Eindhoven
040-259 4594

Logo

 

 

Cookie-instellingen