Duurzame warmte in Helmond: Arno Bonte zet in op geothermie

27-06-2023
474 keer bekeken

Stel je voor: 25% van alle woningen en bedrijven in Helmond worden verwarmd met aardwarmte uit de grond. Dat is de droom van wethouder Arno Bonte. Maar kunnen we deze warmte regionaal winnen op een veilige manier? De proefboringen gaan uitwijzen of geothermie een optie is.

Op 14 april ondertekenden de gemeenten Helmond, Someren en Eindhoven samen met Provincie, energiebedrijf EBN en een aantal marktpartijen de intentieverklaring om samen de ontwikkeling van geothermie verder te versnellen. Dit als vervolg op de Green Deals uit 2014 en 2016. Wat is geothermie en wat kan het ons brengen? Arno legt uit: ‘Geothermie, ook wel aardwarmte genoemd, is het gebruik van warmte (middels warm water) uit de diepere lagen van de aarde. Vanaf een diepte van 500 meter kan deze warmte worden gebruikt voor het verwarmen van huizen, bedrijven en zelfs kassen.’

Alternatief voor aardgas
Meer dan de helft van ons energieverbruik wordt veroorzaakt door de vraag naar warmte. Een groot deel van deze warmte wordt opgewekt met behulp van aardgas, waarbij veel CO2 vrijkomt. Arno ziet geothermie als een aantrekkelijk alternatief voor aardgas. ‘Uiterlijk in 2025 moeten alle woningen van het gas af. Geothermie kan heel goed passen in een mix van alternatieve duurzame energiebronnen. Daarom doen wij als gemeente Helmond en een groot deel van de MRE-regio mee aan het SCAN-onderzoeksprogramma om te zien of we op een veilige manier aardwarmte kunnen winnen.’

Goede grond voor aardwarmte
Het voordeel van de MRE-regio is dat er potentieel aardwarmte beschikbaar is door de bodemsamenstelling. Waar deze potentie zich bevindt is echter nog onduidelijk, omdat er nog niet veel informatie over de bodem bekend is. En kunnen we aardwarmte veilig gebruiken? Dat gaan we nu onderzoeken met het SCAN-programma. ‘In onze regio is er nooit gas of olie gewonnen, dus we hebben minder gedetailleerde kennis. We gaan de potentie nu in kaart brengen. Dat willen we zorgvuldig doen, zonder veiligheidsrisico’s.’

Veiligheid voorop
We doen deze proefboringen en het aanvullend onderzoek om er zeker van te zijn dat we aardwarmte veilig kunnen winnen. We blijven weg bij breuken en kiezen de locaties zorgvuldig, benadrukt Arno. Bij gaswinning wordt gas uit de grond gehaald, wat door verzakkingen aardbevingen kan veroorzaken. Bij geothermie wordt warm water opgepompt, de warmte eruit gehaald en tegelijkertijd koud water teruggepompt. ‘Hierdoor blijft de bodem intact, waardoor de risico’s kleiner zijn.’

Samen aan de slag
Goed onderzoek kost tijd. Momenteel worden de zoekgebieden in Eindhoven, de Kempen en Oss/Deurne bepaald. Daarna vinden de boringen plaats en zullen alle gegevens geanalyseerd worden. ‘We hebben geen garantie dat we aardwarmte kunnen gebruiken, maar we hopen van wel. Het zou geweldig zijn als we binnen 5 jaar deze warmtebron kunnen gebruiken. Om na het onderzoek snel aan de slag te kunnen, werken we samen met partners uit de hele warmte keten. Zodat we het aanbod en de vraag kunnen matchen. Van gemeenten, operators en warmtebedrijven tot afnemers. We hebben alle partijen hard nodig om samen tot een succesvolle ontwikkeling van geothermie te komen.’ En als het lukt? ‘Dan hoop ik dat geothermie een belangrijk onderdeel van de regionale energiestrategie kan zijn. Laten we daar samen voor gaan!’

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Adres

Metropoolregio Eindhoven
Raiffeisenstraat 18
5611 CH Eindhoven
040-259 4594

Logo

 

 

Cookie-instellingen