Van Regionale Energiestrategie naar Jaarplan

22-01-2024
391 keer bekeken

Binnen de Metropoolregio Eindhoven werken we als gemeenten samen binnen het regionale programma Energietransitie. Hierbij werken we samen met onze partners, namelijk de provincie, waterschappen en netbeheerder Enexis, met wie we een Regionale Energiestrategie (RES) hebben opgesteld.

Deze RES is onze visie en strategie voor de lange termijn. Zoals vastgelegd in het MRE Samenwerkingsakkoord wil onze regio uiterlijk in 2050 klimaatneutraal zijn. Als tussenstap zullen we uiterlijk in 2030 minimaal 55% minder CO2 uitstoten dan in 1990, zoals ook landelijk is afgesproken. Daarbij is het belangrijk dat we een robuust en betrouwbaar energiesysteem hebben.

Voor de kortere termijn hebben we een meerjaarlijks Samenwerkings- en Uitvoeringsprogramma RES (S&UP) opgesteld. In het Jaarplan 2024 staan de geplande projecten voor 2024. Jaarlijks stellen we ook een Jaarverslag op waarin de resultaten worden gepresenteerd.

In het jaarplan zijn de projecten en coalities terug te vinden die we gaan oppakken vanuit de regionale samenwerking op energietransitie. De projecten zijn onder te verdelen in vier programmalijnen:

  • Gebouwde omgeving/besparing
  • Warmte
  • Grootschalige opwek
  • Energiesystemem

Overkoepelend pakken we acties op in het kader van monitoring, kennisdeling en communicatie. 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Adres

Metropoolregio Eindhoven
Raiffeisenstraat 18
5611 CH Eindhoven
040-259 4594

Logo

 

 

Cookie-instellingen