Landelijke aanpak Natuurvriendelijk Isoleren van start

23-05-2024
126 keer bekeken

Om te kunnen isoleren en tegelijkertijd de natuur te beschermen, wordt ingezet op het opstellen van een gemeentelijke soortenmanagementplan (SMP). Dit is echter een langdurig traject. Daarom start nu de landelijke aanpak Natuurvriendelijk Isoleren (NVI).

Dit is om in de tussenliggende periode de isolatie van grondgebonden koopwoningen mogelijk te maken. De ministeries van BZK en LNV, het IPO, de provincies en de VNG hebben hierover afspraken gemaakt.

Woningeigenaren kunnen hun woning isoleren door een isolatiebedrijf in te schakelen dat natuurvriendelijk isoleert. Deze manier van isoleren mag nu toegepast worden zónder voorafgaand ecologisch onderzoek en zónder het aanvragen van een omgevingsvergunning. Er wordt voor maximaal 3 jaar met de landelijke lijn NVI gewerkt. In deze totale periode mag maximaal 6% van de particuliere woningen per CBS-kern geïsoleerd worden. Dit wordt bijgehouden via een meldingsapplicatie.

Pre-SMP

Deze aanpak geldt totdat er voor heel Nederland gemeentelijke SMP’s gestart zijn en er minimaal begonnen is met het onderzoek van het SMP. Daarna kunnen gemeenten tijdelijk aan de slag met een ontheffing via een zogeheten ‘’pre-SMP’’.

Meer informatie

Op de website van het ministerie staat een toelichting op de landelijke aanpak NVI. Ook de provincie organiseert regelmatig bijeenkomsten rondom het SMP. Zij delen hun informatie via de Energiewerkplaats.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Adres

Metropoolregio Eindhoven
Raiffeisenstraat 18
5611 CH Eindhoven
040-259 4594

Logo

 

 

Cookie-instellingen