Samenwerken aan natuurinclusieve energietransitie

27-05-2024
123 keer bekeken

Als 21 gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven (MRE) werken we samen met de Provincie, waterschappen en de netbeheerders aan de uitvoering van de regionale energietransitie. Femke Dingemans, directeur-bestuurder van de Brabantse Milieufederatie vertelt over de samenwerking en de uitdagingen.

Om alle belangen te horen en mee te kunnen wegen heeft de Stuurgroep energietransitie MRE een adviesgroep die voorafgaand aan overleggen (on)gevraagd adviseert. Een van de leden is Femke Dingemans. “Sinds de start van de samenwerking rond de Regionale Energiestrategie (RES) in 2019 ben ik lid van de Adviesgroep RES, namens de natuurorganisaties in Brabant. Na een wat moeizame start – in Coronatijd konden we elkaar alleen digitaal ontmoeten - leidde dat na weer vaker fysiek samenkomen en intensieve gesprekken tot een prettige samenwerking.”

Natuur, milieu en landschapswaarden borgen

“In de totstandkoming van de RES 1.0 hebben we meegedacht over de uitgangspunten. Ook hebben we destijds een rapportcijfer gegeven aan alle vier de regionale energiestrategie samenwerkingen in Brabant. Hierdoor konden we inzichtelijk maken waar naar ons idee aanscherping nodig was om natuur-, milieu- en de landschapswaarden voldoende te borgen”, aldus Femke.

Samenwerken levert beste resultaten

“Het lijkt soms alsof energie en natuur tegenover elkaar staan, maar dat is niet zo. Er is juist veel winst te halen door de samenwerking. Wij zien onszelf dan ook niet als een kritisch orgaan maar als samenwerkingspartner. Door elkaar in een vroeg stadium op te zoeken en door vast te houden aan de uitgangspunten uit de RES 1.0 krijgen we op termijn de beste resultaten, namelijk duurzame opwek én behoud van natuur. We merken dat gemeenteraden en bestuurders dit ook willen.”

Aandachtspunt: uitgangspunten borgen

“Om als regio zorg te dragen voor de diverse belangen waaronder natuur is het belangrijk om de vastgestelde uitgangspunten in de RES 1.0 ook in het gemeentelijk beleid te borgen en te handhaven. Naar mijn idee is dat een aandachtspunt. Door de wisseling van de lokale besturen (na de gemeentelijke verkiezingen) staan de uitgangspunten niet overal meer even scherp op het netvlies. Daarbij komt dat enkele gemeenten deze (nog) niet in haar beleid, middels kaders en vergunningen, hebben opgenomen en daar zit wel mijn zorg”, zegt Femke.

Voordeel van helder energiebeleid

“Zijn de uitgangspunten van de RES 1.0 wel geborgd in het gemeentelijk beleid, dan sta je veel sterker tegen over bijvoorbeeld projectontwikkelaars, die meestal toch kiezen voor financieel rendement boven lokaal- en natuurbelang. Dat terwijl we allemaal als doel hebben dat het fijn leven is in Brabant en natuur is hiervoor cruciaal!”

Nodig ons uit

“Tot slot zou ik dan ook mee willen geven aan ambtenaren; nodig ons al in de eerste stappen van je proces uit. We denken graag constructief mee. De winst is dat je hierdoor het gesprek met omwonenden vaak makkelijker maakt, ook zij willen blijven genieten van de natuur”, zo sluit Femke haar verhaal af.

Tip: (betaalde) Masterclass ‘Natuurinclusieve Energietransitie’ voor ambtenaren.

Foto gemaakt door Sacha Loppies

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Adres

Metropoolregio Eindhoven
Raiffeisenstraat 18
5611 CH Eindhoven
040-259 4594

Logo

 

 

Cookie-instellingen