Waar staan we nu

Vanuit de RES-werkgroepen wordt hard gewerkt aan het opstellen van een RES 1.0. Om een zorgvuldige analyse van zoekgebieden te kunnen maken, laten we een uitgebreid milieueffecten-onderzoek uitvoeren, een planMER. Dit onderzoek en goed overleg met betrokkenen moet uitwijzen welke locaties het meest geschikt zijn. We volgen een zorgvuldig proces naar de RES 1.0, dat wat langer duurt, maar wel completer is en de kans geeft om met elkaar goed over de inhoud in gesprek te gaan.

In de periode tot de zomer van 2021 ligt de voorlopige versie van de RES 1.0 – de concept RES 1.0 – voor zienswijze voor aan alle gemeenteraden, de waterschappen en de provincie. Ook wordt in deze periode de planMER ter inspraak gelegd.

Bekijk hier de laatste versie van de concept-RES 1.0.
Download hier de versie van de concept-RES 1.0 om uit te printen

Bijlage 1.1 Resultaten internetconsultatie
Bijlage 1.2 Financiële participatie
Bijlage 2.1 Doelgroep Wonen
Bijlage 2.2 Doelgroep Bedrijven
Bijlage 2.3 Maatschappelijk vastgoed
Bijlage 3.1 Regionale Structuur Warmte
Bijlage 4.1 No-regret maatregelen
Bijlage 4.2 Voorlopige PlanMER RES MRE
Bijlage 5.1 Netimpactrapportage RES MRE
Bijlage 6.1 Overheden
Bijlage 6.2 Stakeholders
Bijlage 7.1 Reacties op de conceptRES

Ondertussen gaan we door 

In het vervolgtraject kunnen we met alle input van de raden en vanuit de PlanMER-procedure komen tot een verdere selectie in de zoekgebieden voor grootschalige duurzame opwekking van energie. Ook worden scenario’s voor de warmtebronnen verder uitgewerkt. Daarnaast wordt in samenwerking met de betreffende stakeholders verder gewerkt aan besparingsmodules per doelgroep. Denk bijvoorbeeld aan het gezamenlijk afspraken van ‘green deals’ met bedrijven. 

We doen dit in werkgroepen die zich bezig houden met 4 thema’s: Onze aanpak, Energie besparing, Duurzame Warmte en duurzame energie grootschalige opwekken.

Bekijk hier de uitdagingen per thema.

Adres

Metropoolregio Eindhoven
Raiffeisenstraat 18
5611 CH Eindhoven
040-259 4594

Logo

 

 

Cookie-instellingen