Documenten

Startnotitie RES 

Een RES is er niet zomaar. We zijn begonnen met een startnotitie in 2019. Hierin staat de basis voor het proces en de eisen waaraan onze RES moet voldoen. Vervolgens hebben we met alle gemeenten, waterschappen en provincie hard gewerkt aan de concept-RES 1.0. Dit document is een tussenbalans: wat dragen we regionaal bij en wat gebeurt er landelijk. 

RES 1.0 

De RES MRE 1.0 is eind 2021 vastgesteld door alle gemeenteraden, de AB’s van de twee waterschappen en Gedeputeerde Staten. 

Bekijk hier de RES 1.0

RES Voortgangsrapportage

In het voorjaar van 2023 is een Voortgangsrapportage opgesteld. 

Bekijk hier de RES voortgangsrapportage

Jaarplan 2024

In het Jaarplan staan de geplande projecten voor 2024. H

Bekijk hier het jaarplan 2024

Factsheets 

 

Adres

Metropoolregio Eindhoven
Raiffeisenstraat 18
5611 CH Eindhoven
040-259 4594

Logo

 

 

Cookie-instellingen